Taekwon-do

Historia Taekwon-do

Opisując historię Międzynarodowej Federacji Taekwon-do (ITF) nie sposób nie zacząć od przybliżenia postaci ojca współczesnego Taekwon-do, założyciela i przewodniczącego federacji ITF – generała południowokoreańskiej armii, Choi Hong Hi. To właśnie dzięki jego usilnym staraniom i niesłabnącemu poświęceniu Taekwon-do zawdzięcza swoją obecną pozycję na arenie międzynarodowej.

Jeszcze jako młody człowiek, przyszły generał cechował się siłą ducha i potrzebą niezależności. W wieku 12 lat został karnie relegowany ze szkoły za agitację przeciwko japońskim władzom, które okupowały Koreę w latach 1910 – 1945. Wydarzenie to stało się początkiem jego wieloletniej współpracy ze Studenckim Ruchem Niepodległościowym Kwang Ju. Po wyrzuceniu ze szkoły, młody Choi wysłany został przez swojego ojca na naukę kaligrafii do jednego z najznamienitszych nauczycieli w Korei, Han II Dong. Oprócz umiejętności związanych z kaligrafią, Han był również mistrzem Taek Kyon, starożytnej Koreańskiej sztuki walk za pomocą nóg

Nauczyciel, mając na uwadze słabą kondycję fizyczną swojego nowego ucznia, zaczął uczyć go wymagających ćwiczeń techniki Taek Kyon, stawiając sobie za cel jej poprawę.

choi1998W 1937 r., wysłany został do Kioto w Japonii, aby kontynuować swoją edukację. W Kioto spotkał on swojego rodaka, Koreańczyka o nazwisku Kim, który nauczał japońskiej sztuki walki, Karate. Po dwóch latach intensywnego treningu, Choi uzyskał stopień I Dan. Poznane w ten sposób techniki, połączone z technikami sztuk walki nogami, Taek Kyon, legły u podstaw współczesnego Taekwon-do.

Technicznie, rok 1955 stał się początkiem Taekwon-do jako formalnie uznanej w Korei sztuki walki. W tym właśnie roku sformułowana została specjalna komisja, w skład której wchodzili czołowi instruktorzy, historycy oraz wybitni przedstawiciele społeczeństwa. Przyjęta przez nich jednolita nazwa nowej sztuki walki „Taekwon-do” zastąpiła wcześniejsze zróżnicowane i często wprowadzające w błąd nazwy, takie jak Dang Soo, Gong Soo, Taek Kyon czy Kwon Buap. W 1959 r. Taekwon-do rozprzestrzeniło się poza granice Korei. Ojciec Taekwon-do wraz z dziewiętnastoma najlepszymi posiadaczami czarnych pasów odwiedzili kraje Dalekiego Wschodu. Prezentacje, jakie odbyły się w ramach tej podróży okazały się wielkim sukcesem, wprawiając w zaskoczenie wszystkich widzów mogących zapoznać się z doskonałością technik Taekwon-do. Rok ten był również ważny dla samego Choi – został on mianowany na stanowisko Prezydenta nowoutworzonego Koreańskiego Związku Taekwon-do a także stanowisko Zastępcy Dowódcy II Armii W Tae Gu.

Generał Choi Hong Hi całe swoje życie poświęcił promowaniu Taekwon-do na całym świecie. Upowszechniał Taekwon-do poprzez osobiste wizyty w ponad 120 krajach, gdzie prowadził szkolenia oraz egzaminował. Jego marzeniem było połączenie Korei w jeden państwowy organizm, rozdarty przez wojnę domową. W 1980 roku odwiedza Koreę Północną i dzięki przychylności tamtejszego rządu, Taekwon-do po latach zyskuje jednych z najlepszych instruktorów na świecie. W związku z tą wizytą uznany zostaje za zdrajcę przez rząd Korei Południowej, jest szantażowany i organizowane są zamachy na jego życie. Do końca swoich dni przebywał na emigracji w krajach „zachodnich”. Zmarł w 15 czerwca 2002 roku w Phenianie (Korea Północna), po przegranej walce z rakiem. Cieszył się wielkim uznaniem i szacunkiem swoich uczniów na całym świecie.

W dniu jego śmierci około 50 mln osób trenowało Taekwon-do.

Brak możliwości komentowania.