Pięć zasad Taekwon-do

Pięć zasad Taekwon-do

Uprzejmość (Ye Ui)

W celu kształtowania szlachetnego charakteru oraz aby umożliwić przeprowadzanie treningów w prawidłowy sposób, uczniowie Taekwon-do powinni postępować zgodnie z poniższymi zasadami: Wspieranie ducha wzajemnego zrozumienia i zgody. Wstyd z powodu własnych złych występków, pogarda dla występków cudzych. Uprzejmość względem innych. Wspieranie poczucia sprawiedliwości i człowieczeństwa. Odróżnianie instruktora od ucznia, seniora od juniora, starszego od młodszego. Zachowanie zgodnie z etykietą. Szanowanie cudzej własności. Rozwiązywanie problemów w sposób uczciwy i szczery. Powstrzymywanie się od dawania i przyjmowania podarunków, w przypadku wątpliwości.

Uczciwość (Yom Chi)

Należy być w stanie odróżniać dobro od zła a gdy popełni się jakiś zły uczynek potrafić odczuwać, w swoim sumieniu, winę. Oto lista przykładów braku uczciwości: Instruktor, który wystawia złe świadectwo sobie i wykonywanej przez siebie sztuce poprzez prezentowanie swoim uczniom nieprawidłowych technik wynikających z braku wiedzy lub z obojętności. Uczeń, który wystawia sobie złe świadectwo „podrasowując” materiały, które będzie musiał rozbić na pokazie. Instruktor który kamufluje swoje złe techniki za pomocą urządzonych z przepychem sal lub obsypując swoich uczniów fałszywymi pochlebstwami. Uczeń, który żąda od swojego instruktora przyznania mu stopnia lub próbuje go po prostu kupić. Uczeń, który zdobywa stopnie tylko dla zaspokojenia swojego ego lub dla poczucia siły. Instruktor, który naucza i propaguje swoją sztukę wyłącznie dla osiągnięcia korzyści materialnych. Uczeń, którego czyny nie potwierdzają jego słów albo taki, który wstydzi się zapytać o opinię kogoś mniej doświadczonego od siebie.

Wytrwałość (In Nae)

Jest takie wschodnie powiedzenie: „Cierpliwość prowadzi do cnoty lub zasług. Dom pełen pokoju zbudować można będąc cierpliwym po 100 razy”. Szczęście i dobrobyt częściej spotyka cierpliwych. Aby coś osiągnąć, czy to wyższy stopień, czy też perfekcję w wykonywaniu jakiejś techniki, konieczne jest ustanowienie sobie celu i wytrwałe dążenie do jego realizacji.

Samokontrola (Ye Ui)

Samokontrola jest niezmiernie ważna zarówno w dojang jak o poza nim, podczas przeprowadzania walk treningowych oraz przy radzeniu sobie z własnymi sprawami. Brak samokontroli podczas walki treningowej może okazać się zgubny zarówno dla ucznia, jak i dla jego przeciwnika. Brak umiejętności życia w granicach własnych możliwości i przestrzeni może również być uważany za brak samokontroli.

Odwaga (Baekjul Boolgool)

Uczeń Taekwon-do, traktujący poważnie tę sztukę walki powinien być zawsze skromny i uczciwy. Napotkawszy na swojej drodze niesprawiedliwość, podejmuje bez wahania walkę z agresorem, nie tracąc niezłomności ducha niezależnie od tego z kim walczy i jak liczebny jest przeciwnik. Jak dowodzi historia, ci którzy wytrwale i bez zawahania walczą o swe marzenia zawsze je realizują.

Brak możliwości komentowania.